Huolto Järvi ja Tilaajavastuu

Huolto Järvi ja Tilaajavastuu

tv_vaaka_CMYK

Mikä on Tilaajavastuu?

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Työn tilaajalle se toi velvoitteen selvittää toimittajan taustatiedot.

Rakennustoimialan liitot pohtivat keinoja helpottaa tilaajan selvitystyötä ja siitä alkoi silloisen Aspida Oy:n ja Rakennusteollisuus ry:n yhteistyö. Hyvin käynnistynyt yhteistyö synnytti Aspidan perustalle vuonna 2008 Suomen Tilaajavastuu Oy:n.

Tilaajavastuu on Kiinteistö- ja rakennustoimialan työnantajajärjestöjen omistama yhtiö. Tilaajavastuu tarjoaa palvelut tilaajavastuulain ja veronumerolain noudattamista varten. Heidän missiona on reilun kilpailun mahdollistaminen ja visiona rehellinen yritystoiminta.

Tilaajavastuun asiakkaita ovat siis pääasiallisesti rakennustoimialan yritykset, kuten Huolto Järvi Oy, ja julkishallinnon organisaatiot. Tilaajavastuu toimittaa sähköisiä palveluita, jotka helpottavat hallinnollisten velvoitteiden hoitamista.

Tilaajavastuun Tallinnan toimipiste hoitaa Baltian ja Pohjoismaiden työmarkkinoille tulevien velvoitteet kuntoon jo ennen kuin maahan saavutaan. Näin Tilaajavastuu varmistaa tilaajalle ja toimittajalle, että yritykset hoitavat työntekijäveloitteensa maan tavan mukaan ja pelisäännöt ovat kilpailussa samat kaikille.

Visiona rehellinen yritystoiminta

Tilaajavastuun palveluiden avulla asiakkaamme ostavat ja toimittavat rehellisesti. Arvoina ovat luotettavuus, kumppanuus ja palvelualttius. Näin Tilaajavastuu luo reilulle kilpailulle edellytyksiä ja poistamme yritysten hallinnollista taakkaa.

Tilaajavastuu tekee yhdessä töitä niin partnerien, sidosryhmien ja muiden kumppanien kanssa sen eteen, että harmaan talouden torjunnan positiivinen vaikutus näkyy yhteiskunnassamme. Tilaajavastuu katsoo strategista pelikenttää entistä kattavammin laajentaa palveluja sisällöllisesti ja maantieteellisesti yhdessä kumppanien kanssa.