Poistoilmalämmön talteenotto

Poistoilmalämmön talteenotto

Mitä on poistoilmalämpö?

Monissa isoissa kiinteistöissä, kuten esimerkiksi kerrostaloissa ilmanvaihto hoidetaan pelkillä huippuimureilla, jolloin lämmitetty energia puhalletaan suoraan taivalle.

Myös ilmavuotojen osuus energiankulutuksesta voi olla jopa 40-50 prosenttia. Poistoilmalämpöjärjestelmällä kuitenkin pystytään ottamaan lämmitetty energia talteen. Lisäksi järjestelmän asennuksen myötä kiinteistön sisäolosuhteet paranevat.

Poistoilmalämpöjärjestelmä

Laitteen toimintaperiaate on yksinkertainen. Huippuimurin tilalle asennettu laite ottaa lämmön talteen poistoilmasta lämpöpumpuilla ja lämmittää talteenotetulla energialla kiinteistön käyttövettä ja esimerkiksi patteriverkostoa. Laitteiston toiminnan takaa pussisuodatin, joka poistaa poistoilmasta epäpuhtauksia.

Millaisiin kohteisiin järjestelmä voidaan asentaa?

Järjestelmä sopii isoihin kiinteistöihin kuten kerrostaloihin, mutta voidaan asentaa pienempiinkin kiinteistöihin. Tällainen järjestelmä on helppo asentaa jo olemassa olevaan taloon, jossa on keskitetty poistoilmanvaihto. Poistoilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmä on ennen kaikkea edullinen ja energiaa säästävä ratkaisu. Laitteisto ei rajoita tulevia toimenpiteitä, eikä se myöskään vaadi erillistä virittelyä, vaan se on heti käyttövalmis asennuksen jälkeen.

Kohteeseemme Salon Mököistenmäellä on asennettu kesän aikana tällainen järjestelmä kolmeen kerrostaloon, joissa jokaisessa on 32 asuntoa. Vanhat huippuimurit yhdistettiin ja katolle asennettu talteenottokenno johtaa poistoilman lämmönkeruunesteeseen, josta talteenotettu lämpö siirtyy putkistoa pitkin maalämpölaitteistolle lämmittäen käyttövettä ja kiinteistöä.

Näissä kohteissa poistoilmalämpö ei kuitenkaan riitä kattamaan koko asuinkerrostalon lämmöntarvetta, joten rinnalle jätettiin vanha kaukolämpö. Kaukolämmön energiankulutus voi silti puolittua. Valvomme myös jatkuvasti toimintaa, kuten lämpöpumpun hyötysuhdetta ja laitteiston kulutusta, joista raportoimme taloyhtiölle kerran kuussa.