Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennus

Onnistunut ilmalämpöpumpun asennus ja laitteen sijoittelu vaikuttavat ilmalämpöpumpun tehokkaaseen toimintaan. Asennus tulee jättää ammattilaisen tehtäväksi, sillä se vaatii erikoisosaamista ja siihen liittyviä sähkötöitä

saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen rekisteröimät sähköurakoitsijat. Ilmalämpöpumpun asennus pitää sisällään yksiköiden sijoittelun, kondenssivaaran välttämisen ja laitteen käyttöönoton.

Sijoittelu vaikuttaa energiahyötyyn

Ilmalämpöpumpun sijoittelulla on suuri merkitys sen tuottamaan hyötyyn. Sisäyksikkö tulisi sijoittaa paikkaan, josta puhallusilma voi liikkua esteettömästi. Monissa taloissa sisäyksikön luonnollisin sijoituspaikka onkin eteisaula tai tuulikaappi.

Sisäyksiköstä ilmavirran tulisi lähteä kiertämään mahdollisimman laajalle aluelle ja moneen huoneeseen. Keittiöön laitetta ei kuitenkaan kannta asentaa, sillä rasvainen ympäristö tukkii suodattimet nopeasti ja laitteen tehokkuus jää vähäiseksi. Ilmalämpöpumpun paikkaa miettiessä kannattaa huomioida myös mahdollinen takka tai uuni, sillä pumpun ilmavirta pystyy levittämään takan lämmön tehokkaasti koko asuintilaan, jolloin lämmityskustannukset pienenevät entisestään.

Ulkoyksikkö pyrtiään yleensä asentamaan mahdollisimman lähelle sisäyksikköä. Sen sijaintia miettiessä kannattaa välttää makuuhuoneen seinää, sillä pieni hurina saattaa häiritä herkkäunisia.
Ilman suunnalla ei ole suurta merkitystä ulkoyksikön sijaintiin. Talvisaikaan sekä etelän että pohjoisen puolen reunustoilla lämpötila on sama, vaikka kesäisin olisikin hyvä että ilmalämpöpumppu sijaitsisi varjossa.

Jätä ilmalämpöpumpun asennus ammattilaisille

Vain oikein asennettu ja sijoitettu ilmalämpöpumppu auttaa saavuttamaan 30-40 prosentin säästön vuosittaiseen sähkönkulutukseen. Ammattilaisen tekemän asennuksen erottaa huolellisesta työstä. Usein asuntojen ulkopuolella näkyy epäsiistejä ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköitä, jotka suorastaan keräävät huomiota. Teknisten asennustöiden lisäksi ammattilaiset osaavat sijoittaa ilmalämpöpumpun siten, että se sulautuu mahdollisimman hyvin rakennuksen seinään. Huolto Järvi on Turvatekniikan keskuksen hyväksymä kylmäasennusliike, jossa työskentelee vain sertifioituja, rautaisia ammattilaisia.

Huolto Järven tekemä perusasennus sisältää:

* enintään viiden metrin putkivedon
* seinäläpiviennin suoraan sisäyksikön putkiyhteyden kohdalta ulos
* ulkoyksikön sijoituksen 40cm:n korkeuteen seinäkiinnitystelineen päälle
* ulkopuolisten putkien koteloinnin valkoisella muovikourulla
* kondenssiveden ohjauksen kaatona ulos kylmäaineputkien reittiä pitkin
* asiakkaan järjestämän sähkönsyötön