Maalämmön asennus

Maalämmön asennus

1. Energia-arviointi
2. Aikataulutus ja yksityiskohdat
3. Lämpökaivo porataan tai lämmönkeruuputkisto asennetaan
4. Maalämpöpumpun asennus
5. Käyttöönotto ja luovutus

Energia-arviointi

Asiantuntija tekee arvion siitä minkälainen maalämpöpumppukokonaisuus on paras kyseisessä kohteessa ja antaa kirjallisen tarjouksen asiakkaalle.

Aikataulutus ja yksityiskohdat

Sovitaan asiakkaan kanssa aikatauluista sekä käydään läpi suunnitelmat lämpökaivon paikkaan, pumpun asennuspaikkaan, putkivetoihin ja sähkötöihin liittyen. Palveluihimme kuuluu myös toimenpideluvan hakeminen asiakkaan puolesta.

Lämpökaivo

Lämpökaivo on yleisin maalämmön lähde. Lämpökaivo porataan rakennuksen viereen ja sen syvyys on noin 80-250 metriä. Kaivon pohjalle saakka upotetaan muoviputkilenkki, jonka avulla maalämpöä kerätään. Lämpökaivon etuna on sen energiatehokkuus verrattuna lämmönkeruuputkistoon. Kaivosta saadaan kaksinkertainen määrä energiaa per putkimetri verrattuna keruuputkistoon. Tällä menetelmällä säästytään myös mittavilta kaivuutöiltä tontilla. Routimattomuus on yksi lämpökaivon merkittävimmistä eduista.

Lämmönkeruuputkisto

Lämpökaivo ei ole välttämättä mahdollinen kaikilla tonteilla, jonka vuoksi lämmönkeruuputkisto tulee silloin kysymykseen. Lämmönkeruuputkisto kaivetaan maahan laajalle alueella noin metrin syvyyteen. Lämmönkeruuputkisto voidaan asettaa myös vesistöön vähintään 2 metrin syvyyteen. Porakaivoon verrattuna keruuputkisto on edullisempi vaihtoehto maalämmön talteenottamiseksi.

Maalämpöpumpun asennus

Mahdollinen vanha lämmitysjärjestelmä puretaan ja viedään pois. Lämpökaivosta tulevat lämmönkeruupirin putket asennetaan maalämpöpumpulle. Maalämpöpumppu kytketään talon lämmönjako-, käyttövesi- ja sähköjärjestelmään. Asennuksen yhteydessä vanhat paisunta-astiat, syöttösekoitusventtiili ja tarvittaessa vanhat kiertovesipumput uusitaan.

Käyttöönotto ja luovutus

Maalämpöpumppu käynnistetään ja järjestelmään tehdään tilaajan taloon sopivat säädöt. Laitteen toimintaa tarkkailemalla ja testaamalla varmistetaan järjestelmän toimivuus. Tilaajalle annetaan käyttöneuvonta, käyttöohjekirjat sekä opastus takuu- ja huoltoasioihin liittyen.